ÚJEVANGELIZÁCIÓ A KÉPEK NYELVÉN

A szép: út az emberi szívhez.
(vázlatos feljegyzés)A képzőművészet és papi hivatás

Prokop Péter (+2003 nov. 11): "én ezen a nyelven prédikálok"
Boldog Fra Angelico (+1455 febr. 18.) és más pap művészek.
Példa lehet a papi hivatás és a (tömeg)kommunikáció kapcsolata is. 
A modern média az "első számú Areopagos" (Rapido sviluppo, 2005 jan. 24.)Rajzos evangelizáció a gyakorlatban 

1999. december 8-ához köthető Angelico születése egy honlapon. Aztán kifestők, matricák, hittankönyvek, kiállítások, rajzos foglalkozások stb.  "Reform" hitoktatás?
A börtönben is értenek e nyelven.

Példák:
a) Isten Mosolya kép.
Mivel Te vagy Isen mosolya, Krisztus fényességének tükröződése, a Szentlélek lakóhelye, mivel Te Bernadettet választottad ki nyomorúságában, Te, a hajnali szép csillag, az ég kapuja, az első föltámadott teremtmény, Lourdes-i Miasszonyunk, fájdalmakat szenvedő szívű és testü testvéreinkkel együtt könyörgünk Hozzád!
 (XVI. Benedek pápa, Lourdes 2008. szept. 15.)
b) Mesedoboz
c) Jelenti magát Jézus, Aranymiatyánk, Lehullott a Jézus vére stb. énekek élő illusztrációja
d) "Kibontakozó" videó
Jellemzők:
A meglepetés kockázata
Kevésebb (túl sok információ = semmi)
"Inter-aktivizálás", dialógus
Ugyanakkor befogadó elcsöndesedés

Színezők, fakultatív rajzoltatás
Éneklés és énekeltetés
Rajzos evangelizáció elméleti háttére

Újevangelizáció Nagy Szent II. János Pál pápa tanítása szerint a "csöndes aposztázia" tüneteit mutató, egykor keresztény világ, Európa visszavezetése Krisztushoz. (Vö.: Ecclesia in Europa)


Az Egyház útja az ember. A mai ember itt.
Az Egyház útja ez az ember, és erre az útra épül minden más út, melyen az Egyháznak járnia kell. Krisztus ugyanis kivétel nélkül minden embert megváltott, s azemberrel – kivétel nélkül mindegyikkel – került kapcsolatba, még ha az ember ennek nincs is tudatában: „ Krisztus, aki mindenkiért meghalt és föltámadt, Szentlelke által világosságot és erőt ad az embernek – bárkinek az emberek közül és az összes embernek –, hogy megfelelhessen nagyszerű hivatásának”.
(Redemptor hominis, 1979.)

Ne hasonuljatok ehhez - az éppen aktuális! - világhoz (erről Lénárd Ödön, piarista atya beszélt a Központi Szemináriumban egy rekollekción 1990-ben).

A képkultúra korában többet lehet elmondani az evangéliumról képekkel, mint szavakkal.
Az évszázados zsinati hagyományból megérthetjük, hogy a kép is evangéliumi prédikáció. … a szépség tökéletessségében - ma a kép civilizációjának korábann inkább, mint valaha - , a szent kép sokkal többet ki tud fejezni, mint a szó, mivel különösen is hatásos közlő erővel rendelkezik az evangéliumi üzenet átadásában..
(Ratzinger a Compendium előszavában 2005. márc. 20 /ápr. 2-án halt meg II.J.P.p./ a bevezető előszót jún 28-án "motu proprio"-ként mint Benedek pápa).

 A liturgia és szép szokásaink, gesztusaink is "szótlanul" nevelnek. 
Írás és olvasás nélkül igen, de kép és zene nélkül elképzelhetetlen emberi kultúra.
Példa: a térdelő tömeg az "Isten Báránya" előtt.
Bindes Ferenc atya a győri szemináriumban kispapoknak 1987-ben beszélt arról, hogy a "legszebb hivatás az Oltáriszentséggel bánni"
A kinyilatkoztatás egészének és a liturgiának belső kapcsolata van a szépséggel (XVI. Benedek pápa, Sacramentum Caritatis, 2007, 35.)

A "képes beszéd" az ökumenikus dialógusban.
A tízparancsolat, a megtestesülés fényében értelmezendő: Isten láthatóvá tette, - Kisléghy Nagy Ádám  festőművész szavaival élve - "ábrázolta" magát.
A szép műalkotás a misztérium titkosírása, utalás az örökkévalóra. (Nagy Szent II. János Pál pápa, Levél a művészekhez, 1999. Húsvét vas. ápr.4.)

A szépség az ember nagy szükséglete.
A szépség az ember nagy szükséglete;
az a gyökér, melyből békénk sarjad és reményünk gyümölcsei teremnek.
A szépség Isten kinyilatkoztatója is, mert - miként Isten - a szép műalkotás tiszta ingyenesség, szabadságra hív és kiragad az önzésből.
(XVI. Benedek pápa, Barcelona, 2010 nov.)A "képes evangelizáció" korlátai

Nem kizárólagos nyelv a vizuális beszéd. A hit hallásból (is) fakad (vö. Róm 10,14-17.): szöveges hitvallások, "dogmák" érthető váza nélkülözhetetlen (ahogy az intuitív látást kíséri a diszkurzív megismerés). 

Nem csak a "képes" evangelizáció, de minden evangelizáció misztérium, mert kegyelem az igazság szabad elfogadása és misztérium annak elutasítása, valamint különösen is az a hit továbbadása. (2000. évben Ratzinger bíboros az emmauszi tanítványok esetéből kiindulva a katekéták jubileumán beszélt erről).