angelicoról - about angelico


Angelico, egy angyal, aki 1999. december 8-án született az interneten,
alkotója Stift Zoltán Angelico.

Priest, Graphic Artist, Journalist Zoltán Angelico Stift was born in Szombathely, Hungary, where he began his studies and graduated from high school in 1987. He studied theology in Budapest and Győr, Hungary. Later, he obtained a master's degree in moral theology from the Pontifical Gregorian University, Rome, Italy, and he received a doctoral degree from the Pontifical University of St. Thomas Aquinas (commonly known as the Angelicum), Rome, Italy. His ordination to the catholic priesthood was on 17 June 1993. He first served in Szombathely and later in the capital, Budapest. From August 2009 he was the parish priest of seven villages with the centre in Csákánydoroszló. From August 2011 he worked in Budapest again as Secretary of the Apostolic Nuncio at the Vatican Embassy.
Now he works as a prison chaplain.
In 2007 he received a master's degree in communication from the University of Szeged, Hungary. Between February 2007 and August 2009 he worked as a presenter at the Hungarian Maria Radio.
He was attracted by art even from his childhood. His first trials were ceramics. During his high school years he attended the courses of Ferenc Masszi, which were preparatory seminars for the Hungarian University of Fine Arts. Later, he joined the courses of the icon painter Mária Vollnhofer. He observed during catechism how efficient graphics in education could be. He also creates palpable artworks for blind children. In art he treats the blessed Fra Angelico as his ideal. www.angelico.hu

If you have any questions or requests, write to: angelico@angelico.hu. 


Stift Zoltán Angelico áldozópap, grafikus, 1969. július 7-én született Szombathelyen. A teológiát 1987–88-ban Győrött, 1988-94-ben a Budapesti Központi Szemináriumban végezte. 1993. június 17-én Szombathelyen szentelték pappá. 1994–97-ben Rómában a Pápai Magyar Intézet növendéke volt, a Gregoriána Egyetemen erkölcsteológiai licenciátust szerzett, majd 2000-ben az Angelicum Egyetemen doktorált. Disszertációját Sziénai Szent Katalin egyháztanító tanításából írta La dottrina delle virtù nell'insegnamento di Santa Caterina da Siena (Sziénai Szent Katalin tanítása az erényekről) címmel, elsősorban a szent 375 levele alapján. – 1997 augusztusától Szombathelyen a Székesegyházi, majd a Kámoni plébánián volt káplán, 2001-től Herényben plébános és főiskolai tanár a Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Hittanárképző szakán, emellett a Szombathelyi Egyházmegyei Bíróságon szentszéki bíróként dolgozott. 2006 augusztusától Budapesten a Farkasréti Mindenszentek, 2007-től a Zugligeti Szent Család plébánia káplánja. 2009–11-ben az Őrség kapujában 7 falu (Csákánydoroszló, Ivánc, Gasztony, Kemestaródfa, Felsőmarác, Hegyhátszentmárton és Viszák) plébánosa volt. 2010-ben autóbusz vezetői jogosítványt szerzett, hogy adományokból bérelt autóbusszal a vasárnapi szentmisére azokból a falvakból is összegyűjthesse Krisztus bárányait, ahol aznap nem tud szentmisét tartani. 2011. augusztus 15-től ismét Budapesten szolgál a Vatikáni Nagykövetségen, ahol az Apostoli Nuncius személyi titkára. 2013. szeptemberétől a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézetben börtönlelkész. 2015. augusztus 1-jétől újra szülővárosában dolgozik, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet lelkésze, emellett a Sorokpolányi Nagyboldogasszon Egyházközség lelkipásztora.

2010-ben megjelent első önálló albuma Angelico Képeskönyve címmel. 
Más kiadványok is készültek az elmúlt években, de ilyenek készítésére jelenleg nem jut idő.

Római évei alatt gyakran megfordult az olasz Mária Rádió szerkesztôségében. Itt tapasztalta meg, hogy az evangélium hirdetésének mennyire fontos területe a média. Ezért hazatérve 2002-ben beiratkozott a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció szakára, és bölcsész diplomát szerzett elektronikus média specializációval. 2007 februárjától 2009 augusztusáig a magyarországi Mária Rádió egyik műsorvezetője volt.

Lelkipásztori munkájában fontos szerepe van művészi adottságának. Mint egy interjúban megfogalmazta: „... ez a dolgom a papi hivatáson belül” (Kat. Krónika, 2009. márc. 8.) Kezdettől fogva példaképének tekintette az itáliai domonkos szerzetest, Fra Angelicót (1387–1455), a firenzei San Marco kolostor, a vatikáni Szentségi Kápolna és V. Miklós pápa kápolnájának festőjét, akit II. János Pál pápa 1982-ben boldoggá avatott. Stift Zoltán e domonkos művész iránti tisztelete jeleként használja művészi munkáiban az Angelico nevet. Grafikáiból önálló kiállítása volt Rómában, s Magyarország több tucat városában, községében. E kiállításoknak kezdettől fogva szerves részét képezik a megnyitók utáni közös rajzos foglalkozások, kicsik és nagyok, felnőttek részvételével. Internetes jelenléte, grafikáinak – engedélykéréshez kötött, de egyébként ingyenes – letöltési lehetősége segítség az új evangelizációhoz új utakat kereső hittanárok számára. A hagyományos formákkal és módszerekkel nehezen vagy alig leköthető gyermekek a „rajzos evangelizáció” hatására megnyílnak, fogékonyak lesznek.

Angelico atya nagy tervei közé tartozik a Szentírás illusztrálása, egy Képes Biblia megrajzolása, s szeretné folytatni a domborított – letapogatható – képek készítését is, vak gyermekek számára.

Internetes, rajzos blogjának mottója – Without words, ‘Szavak nélkül’ – a pap-művész ars poeticájában arra a dialógusra utal, amelyben a látható által a Láthatatlan szól hozzánk, szavak nélkül, képekben, tőlünk is elcsöndesedést várva.Néhány mediamegjelenés:


HOT magazin 2014.
Kecel TV 2018.